KKK

Siit leiate kiired vastused sagedasti esitatavatele küsimustele meie teenuste, poliitikate ja muu kohta.
Kui te ei leidnud otsitut, võtke julgelt meiega ühendust, et saada abi

Kliendi KKK

Meil on erinevad paketid, mille vahel valita. Loe: Future Finance 

Sinu raamatupidamistarkvarast, näiteks Merit Aktiva-st, Smart Accounts-st jne.

Uuendamine

Kui rakenduse uus versioon muutub kättesaadavaks, kuvatakse teie tööruumis teatis:

Hangi kohe > Installi (Get it now > Install)

Teil on võimalus uuendada oma praegust tööruumi ja rakendust või luua uus tööruum, et säilitada vanem versioon.

Märkus! Kui otsustate uuendada olemasolevat tööruumi ja rakendust, muudetakse tööruumi nimi automaatselt rakenduse nimeks koos käesoleva kuupäevaga. Siiski saate minna tööruumi seadistustesse ja selle soovi korral käsitsi ümber nimetada.

Parameetrite muutmine

Kui soovite oma parameetreid (nt API ID, algusperiood jne) muuta, liikuge oma tööruumi. Leidke oma andmekogu kõrval olevad kolm punkti, klõpsake neid ja valige ‘Seaded’. ‘Parameetrite’ jaotises saate teha soovitud muudatused.

Varad

Vara tähendab ettevõtte omandis või kontrolli all olevat majanduslikku ressurssi. See ressurss võib olla füüsiline objekt, rahaline väärtus, õigus või muu väärtuslik element, millel on potentsiaal toota majanduslikku kasu, kas läbi tulu teenimise või kulude vähendamise.

Müüdud kaupade maksumus   

Müüdud kaupade maksumus (COGS) viitab ettevõtte poolt müüdud kaupade otsestele tootmiskuludele. See summa hõlmab kaupade loomiseks kasutatud materjalide ja tööjõu kulusid. See ei sisalda kaudseid kulusid, näiteks jaotus- ja müügikulusid.

Rahavoog     

Hõlmab tehinguid, mis on seotud rahavoogude liikumisega.

EBIT

EBIT (tulu enne intressikulusid ja tulumaksu) on ettevõtte kogutulu enne tulumaksu mahaarvamist. EBIT-it kasutatakse ettevõtte põhitegevuse tulemuste analüüsimiseks, võttes arvesse ainult maksudest ja finantseerimisest tulenevaid mõjusid kasumile.

EBITDA

EBITDA (tulu enne intressikulusid, tulumaksu ning kulumi ja amortisatsiooni) on ettevõtte üldise kasumlikkuse näitaja, mis kajastab selle põhitegevuse tulemust ilma finantseerimisega seotud ning kulumi ja amortisatsiooni mõjudeta.

Brutokasum

Summa, mille ettevõte teenib oma põhitegevusest pärast kaupade müügiga seotud kulude mahaarvamist (COGS)

Brutokasumi marginaal

Brutokasumi marginaal on finantsnäitaja, mida analüütikud kasutavad ettevõtte finantsseisundi hindamiseks. Brutokasumi marginaal näitab, kui palju raha jääb üle pärast müüdud kaupade tootmiseks kulunud summa mahaarvamist.

Likviidsuskordaja

Likviidsuskordaja mõõdab ettevõtte võimet katta oma lühiajalisi kohustusi oma praeguste varadega. Seda arvutatakse jagades varad kohustustega. Kõrgem väärtus näitab paremat võimet täita lühiajalisi kohustusi.

Netokasum/-kahjum

Netokasum on ettevõtte kasum, mis jääb üle pärast kõigi kulude, sealhulgas nii käibe- kui ka mittetöötavate kulude mahaarvamist kogutulust. See mõõdab ettevõtte tegelikku kasumit pärast kõiki kulude katmist.

Tulu

Tulu on ettevõtte põhitegevusega seotud kaupade ja teenuste müügi tulemusena teenitud sissetulekute kogusumma.

ROA

ROA ehk varade tootlikkus on finantsnäitaja, mis mõõdab ettevõtte võimekust teenida kasumit oma varadest. ROA näitab, kui efektiivselt ettevõte kasutab oma varasid kasumi teenimiseks ning on oluline näitaja ettevõtte finantsseisundi hindamisel. Kõrgem ROA näitab tavaliselt paremat varade kasutamise tõhusust.

ROE

ROE ehk oma kapitali tootlikkus on finantsnäitaja, mis mõõdab ettevõtte kasumlikkust, hinnates seda, kui tõhusalt ettevõte kasutab aktsionäride investeeringuid kasumi teenimiseks. See näitab, milline osa aktsionäride investeeringutest teenib kasumit ettevõttele. Kõrgem ROE näitab tavaliselt paremat kasumlikkust ja efektiivset kapitali kasutamist.

Kohustused

Kohustus on ettevõtte poolt võetud rahaline kohustus, mis tuleb tulevikus tasuda. See võib hõlmata näiteks laene, võlgnevusi tarnijatele, maksuvõlgu või muid finantskohustusi. Kohustused on olulised osa ettevõtte finantsseisundist ja need tuleb tasuda vastavalt kokkulepitud tingimustele ja tähtajale. Kohustused võivad olla lühiajalised või pikaajalised.

Käibekapital

Käibekapital on ettevõtte praeguste varade ja kohustuste vahe. See näitab, kui palju raha ja likviidseid ressursse on ettevõttel käepärast, et katta igapäevaseid operatsioone, nagu tarnijatele maksmine, käibe- ja muude lühiajaliste kohustuste katmine. Käibekapital on oluline näitaja ettevõtte likviidsuse ja finantsseisundi hindamisel ning see aitab mõista ettevõtte võimekust toime tulla lühiajaliste kohustustega.

Partneri KKK

Meil on erinevad paketid, mille vahel valita. Loe: Future Finance 

Sinu raamatupidamistarkvarast, näiteks Merit Aktiva-st, Smart Accounts-st jne.

Uuendamine

Kui rakenduse uus versioon muutub kättesaadavaks, kuvatakse teie tööruumis teatis:

Hangi kohe > Installi (Get it now > Install)

Teil on võimalus uuendada oma praegust tööruumi ja rakendust või luua uus tööruum, et säilitada vanem versioon.

Märkus! Kui otsustate uuendada olemasolevat tööruumi ja rakendust, muudetakse tööruumi nimi automaatselt rakenduse nimeks koos käesoleva kuupäevaga. Siiski saate minna tööruumi seadistustesse ja selle soovi korral käsitsi ümber nimetada.

Parameetrite muutmine

Kui soovite oma parameetreid (nt API ID, algusperiood jne) muuta, liikuge oma tööruumi. Leidke oma andmekogu kõrval olevad kolm punkti, klõpsake neid ja valige ‘Seaded’. ‘Parameetrite’ jaotises saate teha soovitud muudatused.

Varad

Vara tähendab ettevõtte omandis või kontrolli all olevat majanduslikku ressurssi. See ressurss võib olla füüsiline objekt, rahaline väärtus, õigus või muu väärtuslik element, millel on potentsiaal toota majanduslikku kasu, kas läbi tulu teenimise või kulude vähendamise.

Müüdud kaupade maksumus   

Müüdud kaupade maksumus (COGS) viitab ettevõtte poolt müüdud kaupade otsestele tootmiskuludele. See summa hõlmab kaupade loomiseks kasutatud materjalide ja tööjõu kulusid. See ei sisalda kaudseid kulusid, näiteks jaotus- ja müügikulusid.

Rahavoog     

Hõlmab tehinguid, mis on seotud rahavoogude liikumisega.

EBIT

EBIT (tulu enne intressikulusid ja tulumaksu) on ettevõtte kogutulu enne tulumaksu mahaarvamist. EBIT-it kasutatakse ettevõtte põhitegevuse tulemuste analüüsimiseks, võttes arvesse ainult maksudest ja finantseerimisest tulenevaid mõjusid kasumile.

EBITDA

EBITDA (tulu enne intressikulusid, tulumaksu ning kulumi ja amortisatsiooni) on ettevõtte üldise kasumlikkuse näitaja, mis kajastab selle põhitegevuse tulemust ilma finantseerimisega seotud ning kulumi ja amortisatsiooni mõjudeta.

Brutokasum

Summa, mille ettevõte teenib oma põhitegevusest pärast kaupade müügiga seotud kulude mahaarvamist (COGS)

Brutokasumi marginaal

Brutokasumi marginaal on finantsnäitaja, mida analüütikud kasutavad ettevõtte finantsseisundi hindamiseks. Brutokasumi marginaal näitab, kui palju raha jääb üle pärast müüdud kaupade tootmiseks kulunud summa mahaarvamist.

Likviidsuskordaja

Likviidsuskordaja mõõdab ettevõtte võimet katta oma lühiajalisi kohustusi oma praeguste varadega. Seda arvutatakse jagades varad kohustustega. Kõrgem väärtus näitab paremat võimet täita lühiajalisi kohustusi.

Netokasum/-kahjum

Netokasum on ettevõtte kasum, mis jääb üle pärast kõigi kulude, sealhulgas nii käibe- kui ka mittetöötavate kulude mahaarvamist kogutulust. See mõõdab ettevõtte tegelikku kasumit pärast kõiki kulude katmist.

Tulu

Tulu on ettevõtte põhitegevusega seotud kaupade ja teenuste müügi tulemusena teenitud sissetulekute kogusumma.

ROA

ROA ehk varade tootlikkus on finantsnäitaja, mis mõõdab ettevõtte võimekust teenida kasumit oma varadest. ROA näitab, kui efektiivselt ettevõte kasutab oma varasid kasumi teenimiseks ning on oluline näitaja ettevõtte finantsseisundi hindamisel. Kõrgem ROA näitab tavaliselt paremat varade kasutamise tõhusust.

ROE

ROE ehk oma kapitali tootlikkus on finantsnäitaja, mis mõõdab ettevõtte kasumlikkust, hinnates seda, kui tõhusalt ettevõte kasutab aktsionäride investeeringuid kasumi teenimiseks. See näitab, milline osa aktsionäride investeeringutest teenib kasumit ettevõttele. Kõrgem ROE näitab tavaliselt paremat kasumlikkust ja efektiivset kapitali kasutamist.

Kohustused

Kohustus on ettevõtte poolt võetud rahaline kohustus, mis tuleb tulevikus tasuda. See võib hõlmata näiteks laene, võlgnevusi tarnijatele, maksuvõlgu või muid finantskohustusi. Kohustused on olulised osa ettevõtte finantsseisundist ja need tuleb tasuda vastavalt kokkulepitud tingimustele ja tähtajale. Kohustused võivad olla lühiajalised või pikaajalised.

Käibekapital

Käibekapital on ettevõtte praeguste varade ja kohustuste vahe. See näitab, kui palju raha ja likviidseid ressursse on ettevõttel käepärast, et katta igapäevaseid operatsioone, nagu tarnijatele maksmine, käibe- ja muude lühiajaliste kohustuste katmine. Käibekapital on oluline näitaja ettevõtte likviidsuse ja finantsseisundi hindamisel ning see aitab mõista ettevõtte võimekust toime tulla lühiajaliste kohustustega.

Kutsu Sparkle külaliskasutajaks administraatori eesmärkidel

Lisage Sparkle’i konsultant azure.portal.com külaliskasutajaks – juhised

Määrake Power Platformi administraatori roll – juhised

Valikuline: Sparkle kui CSP (pilvelahenduste pakkuja)

CSP (pilvelahenduste pakkuja) rollis saab Sparkle aidata hallata teie Power BI keskkonda ja hankida teile Power BI Pro litsentse.

Oluline: Kas Microsofti tenant või organisatsioon on juba olemas?

 1. Olemasolev tenant

Saate lisada Sparkle’i teisejärguliseks CSP-ks. See tähendab, et teie praegune arveldus- ja organisatsioonistruktuur jääb samaks, kuid meil on juurdepääs, et aidata teil seadistada Future Finance lahendust.

Tehnilised sammud:

Esmane domeen on uue kasutaja vaikimisi domeeninimi, kui loote uue kasutaja.

Seda saab kinnitada järgmiselt:

Sparkle (Arxuse kaudu) taotleb sellele domeenile juurdepääsu. Globaalne administraator peab selle taotluse heaks kiitma. Heakskiitmise protsess:

Järgmine partneri link tuleb lisada tenantile. See tähendab, et Sparkle (Arxuse kaudu) saab pilvelahenduste pakkujaks.

https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?invType=ResellerRelationship&partnerId=49c3d703-3579-47bf-a888-7c913fbdced9&msppId=0&DAP=true#/BillingAccounts/partner-invitation

    2. Tenant puudub, tuleb luua uus tenant.

Saame selle teie eest teha. Te peate esitama domeeni, millega saame tenanti siduda. Tavaliselt on see osa teie e-posti aadressist pärast “@” märki.

Office365 litsentsi pole Power BI kasutamiseks vajalik, kuid on vajalik Azure AD (AAD) konto, millega Power BI Pro litsentsi saab siduda.

Tenanti seadistamine on tasuta. Tarbitud litsentside arv arveldatakse igakuiselt.

Power BI-s
 
1. Tööruumi jagamine:
 • Minge tööruumi ja klõpsake “Juurdepääs” vahekaarti.
 • Lisage välised kasutajate e-posti aadresse “Juurdepääs” paneelil ja määrake nende roll.

2. Veenduge, et väline jagamine oleks lubatud:

Power BI-s minge Seadistused (hammasratas) > Administraatori portaal.

 • Tenant seadete all veenduge, et väliste kasutajatega jagamine oleks lubatud.
 • Valikuline: lubage külaliskasutajatel sisu hallata.

Valikuline: lubage külaliskasutajatel avastada sisu oma enda tenantis.

3. Välised kasutajad:

 • Välised kasutajad saavad e-kirja teel kutsed liitumiseks tööruumiga.
 • Neil tuleb sisse logida oma Power BI kontoga või see luua, kui neil veel pole.

4. Rakendusele juurdepääs:

 • Kui välised kasutajad kutsed aktsepteerivad, saavad nad rakendusele juurde pääseda, logides sisse Power BI teenusesse.

 

Azure portalis Azure

 1. Azure AD külaliskasutaja kutsed:

  Power BI teenuses, kui jagate tööruumi väliskasutajatega, saadetakse kutsed nende e-posti aadressile.

  Väliskasutajad peavad kutsed vastu võtma, ja see protsess hõlmab nende lisamist külaliskasutajatena teie Azure AD-sse – Juhised

 2. Azure AD rollid:

  Kui välised kasutajad kutsed aktsepteerivad, muutuvad nad teie Azure AD-s külaliskasutajateks.

  On oluline määrata nendele külaliskasutajatele sobivad rollid Azure AD-s, et kontrollida nende juurdepääsu ressurssidele.

 3. Rollide määramine:

  Azure portaalis minge Azure Active Directory juurde.

  Minge “Kasutajad” ja leidke väliskasutaja, keda soovite hallata.

  Määrake rollid vastavalt teie organisatsiooni turvalisuse ja juurdepääsupoliitikatele. Tavalised rollid võivad hõlmata “Lugeja” või “Kaasautor” sõltuvalt vajalikust juurdepääsutaset.

 4. Litsentsimise kontroll:

  Veenduge, et väliskasutajatel oleks vajalik litsents Power BI sisule juurdepääsuks. See hõlmab nii Power BI litsentse kui ka Azure AD litsentse. Kasutajad võivad tuua oma litsentsi.

 

Tööruumi jagamine


Tenanti URL-i genereerimine

Võimaldage klientidel Power BI-sse sisse logida, andes neile tenanti URL-i. Tenanti URL-i leidmiseks järgige neid samme: 

 1. Power BI teenuses valige päisemenüüst Abi (?), seejärel valige Teave Power BI kohta.

 2. Otsige väärtust Tenant URL. Jagage tenanti URL lubatud külalistega.

et